SALA CIUTAT

Espai multifuncional pensat per donar servei al departament de gerència de l’Alcaldia de Barcelona.

L’espai fa servir per a la recepció de comitives i actes oficials d’una banda i com espai destinat a allotjar continguts expositius diferents cada 3 mesos amb una temàtica permanent, “Barcelona”.

Com a usos fixos es mantenen la botiga de souvenirs i lectura i la sala mutlicine.

http://ajuntament.barcelona.cat/salaciutat/es/

Categoria:
Any:

2008

Ubicació:

Barcelona

Arquitecte:

Cotacero Taller Arquitectura