H House

Habitatges unifamiliar entre mitgeres d’alt standing.

La façana a carrer, tracta de recollir en si mateixa totes les preexistències del passatge on es troba.

La façana interior o gran “aparador” capta la màxima incidència solar, graduable mitjançant  una doble pell orientable i domotitzada.

Interiorment, un nucli rígid de formigó, recull els espais a doble alçada, i fa funcions de comunicació vertical i de centralització d’instal·lacions.

La edificació incorpora múltiples criteris de sostenibilitat.

Categoria:
Any:

2009

Ubicació:

Barcelona

Arquitecte:

Cotacero Taller Arquitectura